Als vereniging zijn wij zeer trots op onze eigen lokatie 't Muziekhoes. Hiermee hebben we alles in eigen beheer en kunnen we onze avonden vrij indelen.

We zijn te vinden aan de Hoofdstraat 66a, Overdinkel. Tel: 053-5386818 B.g.g. 06-22814532

algemeen mailadres: info@concordia-overdinkel.nl

Het Ketelhuisfonds heefd onze aanvraag in de bijdrage voor de kosten van het ombouwen van de toiletgroep gehonoreerd.

Wij zijn het ketelhuisfonds en al haar vrijwilligers zeer dankbaar voor deze gunst.

http://www.stichtingdekringloop.nl/

Partners

Depot Overdinkel PostNL

https://www.postnl.nl/