Bestuur

Voorzitter

 Jorgos Thravalos

 06-23910356

 voorzitter@concordia-overdinkel.nl

 

Secretaris

 Tom Fischer

 053-5388588

 secretariaat@concordia-overdinkel.nl

 

Penningmeester

 Jelke olde Kempers

 06-10156106

 

Bestuursleden

 Sharon Kamping

 Tim Breukers

 José Poorthuis

 

algemeen mailadres: info@concordia-overdinkel.nl

Overig

Koepelconcert 2013

Website

 webmaster@concordia-overdinkel.nl

 

Leden- en financiële administratie

 Gerard Veldscholte

 053-5383358

 

A-B-Orkest (dirigent)

 Andre van Huizen  

C-Orkest

 Vacant

 

Drumband (instructeur)

 Jan Thravalos

 06-23889547

 

Tamboer-maître

 Gerben Keujer

 

Blokfluitgroep

 Mendy ten Veen

 053-5385820

 mttenveen@home.nl

 

Contact jeugdopleidingen

 José Poorthuis

 06-13568015

 

Bibliothecaris

 Frans ten Veen

 053-5386279

 

PR commissie

 Jorgos Thravalos

 Tim Breukers

 

Gebouw coördinator 't Muziekhoes

 Roy Kleine

 06-22814532

 info@concordia-overdinkel.nl

 

JAC

 Mendy ten Veen

 053-5385820

 

Benno & de Muiters

 Roy Kleine

 06-22814532

 muiters@concordia-overdinkel.nl

 

Instrumenten beheer

 Tom Fischer

 053-5388588

 

Uitgifte uniformen

 Sharon Kamping

 06-20150034

 

Vriendenkring

 Mieke Röhring    

 053-5383977

 

Donateurs

 Gerhard Molthof

 06-53740704

 

Beschermheer

 Hr. Marcel Bruns