16. feb, 2017

Geslaagd vriendjes en vriendinnetjes concert door de jeugd van Muziekvereniging Concordia OverdinkelAfgelopen zondag 12 februari liet de jeugd van muziekvereniging
Concordia tijdens de voorspeelmorgen hun kunnen zien en horen.
Voor een bomvolle zaal speelden de blokfluitgroep o.l.v. Mendy ten Veen, de jeugddrumband o.l.v. Jan Thravalos, de leerlingmuzikanten en het
beginnersorkest o.l.v. Andre van Huizen de sterren van de hemel om hun
muzikale vorderingen te kunnen tonen.
Na afloop van deze geslaagde morgen kregen de muzikanten dan ook een
daverend en welverdiend applaus.